Veřejná sbírka

Veřejná sbírka

Jedním z nejrozšířenějších způsobů finanční podpory je i veřejná sbírka. Nadace LOGeco zřídila sbírku za účelem rozšíření možností podpory ekoprojektů v oblasti ekologie, vědy, vývoje, vzdělání a humanitní pomoci - s cílem kolem problematiky odpadů. Veřejná sbírka může mít různou formu, od pokladniček po prodej výrobků.

V tuto chvíli má Nadace LOGeco veřejnou sbírku s názvem "Ekoprojekty v oblasti ekologie, vědy, vývoje, vzdělání a humanitární pomoci " která je realizována na celostátní úrovni. K této veřejné sbírce není číslo je otevřen zvláštní bankovní účet číslo: 141414039 / 5500, u Raiffeisenbank, a.s.

Sbírka s názvem "Ekoprojekty v oblasti ekologie, vědy, vývoje, vzdělání a humanitární pomoci" je otevřena od na dobu určitou do 31. prosince 2021