People started with pollution; people can stop it.

"Lidé začali se znečištěním, jen lidé ho mohou zastavit" Tento slogan jsme poprvé použili v našich obchodních prezentacích a plně vyjadřuje naši filosofii.


Rok 2020 přinesl světu novou technologii zpracování odpadu s názvem ERVOeco. Naše společnost LOGeco uvedla na trh unikátní projekt a dosáhla nejen významného obchodního úspěchu, ale také značné mediální pozornosti. O naší společnosti se píše v mediálních domech jako Forbes, Reuters a CNN.

Od počátku projektu jsme byli všichni v týmu přesvědčeni o tom, že naší motivací není jen ekonomický prospěch, ale především vytvoření komunity ekologicky smýšlejících lidí, kteří se chtějí podílet na projektech "nápravy stavu věcí" v oblasti ekologie a odpadů.

Jsme rádi, že můžeme tento náš cíl zhmotnit v podobě nadačního fondu LOGeco foundation

Budeme rádi, když se k nám připojíte a společně se pokusíme změnit běh věci.

LOGeco foundation memento


Září 2018:  Světová banka oznámila, že naše globální produkce odpadu vzroste do roku 2050 o 70 procent, pokud nepřijmeme naléhavá opatření. Lidstvo v současné době, reprezentované 7,6 miliardami lidí, produkuje dvě miliardy tun odpadu ročně. Nevyhnutelný nárůst populace, zvyšující produkce odpadu v rozvinutých zemích a jejich špatné nakládání s odpady může způsobit ekologickou katastrofu. 

Například USA jsou největším producentem odpadu na obyvatele na celém světě, přičemž každý občan vyprodukuje v pruměru 800 kilogramů ročně.

V nadcházejících desetiletích nebude naši planetu ohrožovat pouze tvorba odpadu, ale také způsob, jak se s ním rozhodneme nakládat.