Jak můžete pomoci?

Děkujeme za váš zájem o podporu charitativních aktivit ekoprojektů. Dovolte, abychom vám níže poskytli pestrou škálu možností spolupráce. V případě dalších dotazů nás kontaktujte:

info@ervoeco.com , +420 603 499 544

  • Dárcovství
  • Veřejná sbírka
  • Dobrovolnictví

Podpořit nás a naše projekty můžete příspěvkem na účet č. 141414039/5500 a to libovolnou částkou.

Pro zrychlení můžete přispět také přes QR kódDárcovství

Dárcovství pro každého z Vás:

Pravděpodobně nejrozšířenější formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může nadace plnit své poslání a přinášet konkrétní pomoc tam, kde je to potřeba.

Dárcovství může být realizováno jednorázově nebo pravidelně. 

Často vyhledávaným způsobem pravidelné podpory je stanovení měsíčního příspěvku, který je v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) posílán na kmenový bankovní účet nadace 141414039/5500.

Pravidelný nebo jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru. Nadace jej ráda vystaví po té, co je předmětná částka poukázána na nadační učet a současně jakmile jí dárce o sobě poskytne základní údaje pro jeho vystavení, které zašle na info@ervoeco.com 

Firemní dárcovství

V oblasti firemního dárcovství se planetě a přírodě Nadace LOGeco společně s Miroslavem Šilhanem usilovně snaží o naplnění následujících priorit:

  • Navázat s dárcem otevřenou, upřímnou diskusi o záměrech podpory.
  • Nastavit adresnou pomoc planetě Zemi prostřednictvím ekoprojektů.
  • Zajistit maximální efektivitu a transparentnost přerozdělených prostředků,
  • poskytnout dárci zpětnou vazbu, jak konkrétně bylo s jeho prostředky naloženo.
  • Nadace se chová jako správce svěřeného finančního daru, nikoli jako majitel. Proto jí velmi záleží na tom, aby dárce mohl ovlivnit směr podpory, který je plně v souladu s nadačním posláním a prioritami.

V případě, že dárce chce vložit prostředky do jedné vybrané aktivity, pak nadace předkládá zájemci nabídku konkrétních ekoprojektů. Ty realizují prověřené partnerské neziskové organizace, které udáváme na těchto webových stránkách. Nadace se tak stává garantem kvality a spolupráce šité na míru.

Veřejná sbírka

Jedním z nejrozšířenějších způsobů finanční podpory je i veřejná sbírka. Nadace LOGeco zřídila sbírku za účelem rozšíření možností podpory ekoprojektů v oblasti ekologie, vědy, vývoje, vzdělání a humanitní pomoci - s cílem kolem problematiky odpadů. Veřejná sbírka může mít různou formu, od pokladniček po prodej výrobků.

Dobrovolnictví

Člověk nemůže darovat nic vzácnějšího než jeho čas, nadšení a energii. Rozhodnete-li se angažovat v pomoci dobré věci, pak nám napište na info@ervoeco.com .